Ara s-sorpriża ta' Joe Debono f'għeluq sninu - ALS Malta

Is-Sorpriża ta' Joe Debono f'għeluq sninu

“Grazzi ħafna”

Ilu jbati bl-ALS mill-2020

Kien Settembru tas-sena l-oħra (2020), meta Joe Debono tkellem għall-ewwel darba b’mod pubbliku dwar il-marda newreloġika li għandu. Il-pubbliku kien mdorru jara lil Joe Debono bhala komiku u attur. Snin ilu Joe Debono kien ukoll jinterpreta l-karattru komiku ta’ James Bondin fil-programm Xarabank. Waqt Xarabank Speċjali, Joe Debono rrakkonta kif is-sena l-oħra waqt li kien qed jilgħab it-tennis beda jbati biex joħroġ il-blalen mill-but. Joe beda jesperjenza wkoll waqat spissi. Wara ħafna testijiet u operazzjoni f’għonqu baqa’ ma rkuprax u hemm induna li kellu l-ALS. 

 

Bjorn Formosa dejjem ra kif għamel biex sa’ mill-ewwel ġurnata jgħin lil Joe Debono f’kollox. Dan issir ma kull pazjent li jkollu l-ALS, MS u mard newreloġiku ieħor. 

 

“Lil Joe niftakarni kont ammiratur kbir tiegħu meta kont żgħir. Kont inkun ħerqan biex narah. Xħin sirt naf li hu wkoll għandu l-ALS bhali kien xokk kbir. L-ALS tista’ taqbad lil kulħadd! Mill-ewwel provdejtlu l-għajnuna li kellu bżonn. Joe iħobb jikteb u għalhekk provdejtlu apparat li jeħel mal-kompjuter sabiex ikun jista’ jikteb mingħajr ma juża idejh. Provdejtlu wheelchair, sodda u dak kollu li kellu bżonn biex ikun jista’ jgħix b’din il-marda.”

 

Fi ftit xhur, il-marda baqgħet taħkem lil Joe, kien għalhekk li Bjorn ddeċieda li jagħmel sorpriża lil Joe Debono. Sabiħ li tapprezza li erġajt ġejt misluf sena oħra u għal dan Bjorn żar għal għarrieda lil Joe Debono f’għeluq sninu. Din il-laqgħa spontanja tista’ tara fil-filmat li ħejjejna. 

 

Tista’ timmaġina kemm Joe ħa gost b’din il-laqgħa! Inzerta li dakinhar kellu l-appuntament tat-tieni vaċċin tal-Covid-19 u għalhekk kien ftit imfixxkel, imma bis-saħħa ta’ din is-sorpriża beda l-ġurnata bit-tajjeb.  Ara l-filmat hawn taħt;

Other Articles

News

X’rigali tista’ tixtri dan il-Milied! B’mod speċjali lill-persuni b’ALS

Il-Milied daqt magħna u kulħadd ifittex x’rigali se jixtri! Kultant issibha diffiċli tixtri rigal għal ċertu nies speċjalment min għandu l-ALS jew mard newreloġiku simili! Aħna lil Bjorn qatt ma nkunu nafu x’se nagħtuh għall-Birthday u għall-Milied, imma fl-aħħar għamilna lista.

READ MORE

News

Filmat: DAR Bjorn Qormi tiġi ddedikata lil Maria Formosa fil-5 snin anniversarju

Illum kienet ġurnata speċjali għal DAR Bjorn, ir-residenti ta’ din id-dar u l-fundatur Bjorn Formosa. Bħal-lum 5 snin ilu l-ewwel dar għal persuni b’kundizzjonijiet newroloġiċi nfetħet ġewwa Ħal-Qormi grazzi għal Bjorn Formosa ta’ ALS Malta.

READ MORE

News

Filmat: “Ommi kellha bżonn għajnuna 24/7 – xi ħaġa li ma stajniex noffrulha aħna” – Annalise

Tanya, omm ta’ sebgħa, hija persuna altruista għall-aħħar, kwieta u b’karattru tal-ġenn tgħidilna t-tifla tagħha Annalise. Minkejja l-kundizzjoni tal-Parkinson’s xorta waħda żammet karattru sod u beqgħet taħseb fl-oħrajn u minn meta daħlet DAR Bjorn, Tanya tgħidx kemm għamlet ħbieb u saret maħbuba mir-residenti kollha.

READ MORE