Ara s-sorpriża ta' Joe Debono f'għeluq sninu - ALS Malta

Is-Sorpriża ta' Joe Debono f'għeluq sninu

“Grazzi ħafna”

Ilu jbati bl-ALS mill-2020

Kien Settembru tas-sena l-oħra (2020), meta Joe Debono tkellem għall-ewwel darba b’mod pubbliku dwar il-marda newreloġika li għandu. Il-pubbliku kien mdorru jara lil Joe Debono bhala komiku u attur. Snin ilu Joe Debono kien ukoll jinterpreta l-karattru komiku ta’ James Bondin fil-programm Xarabank. Waqt Xarabank Speċjali, Joe Debono rrakkonta kif is-sena l-oħra waqt li kien qed jilgħab it-tennis beda jbati biex joħroġ il-blalen mill-but. Joe beda jesperjenza wkoll waqat spissi. Wara ħafna testijiet u operazzjoni f’għonqu baqa’ ma rkuprax u hemm induna li kellu l-ALS. 

 

Bjorn Formosa dejjem ra kif għamel biex sa’ mill-ewwel ġurnata jgħin lil Joe Debono f’kollox. Dan issir ma kull pazjent li jkollu l-ALS, MS u mard newreloġiku ieħor. 

 

“Lil Joe niftakarni kont ammiratur kbir tiegħu meta kont żgħir. Kont inkun ħerqan biex narah. Xħin sirt naf li hu wkoll għandu l-ALS bhali kien xokk kbir. L-ALS tista’ taqbad lil kulħadd! Mill-ewwel provdejtlu l-għajnuna li kellu bżonn. Joe iħobb jikteb u għalhekk provdejtlu apparat li jeħel mal-kompjuter sabiex ikun jista’ jikteb mingħajr ma juża idejh. Provdejtlu wheelchair, sodda u dak kollu li kellu bżonn biex ikun jista’ jgħix b’din il-marda.”

 

Fi ftit xhur, il-marda baqgħet taħkem lil Joe, kien għalhekk li Bjorn ddeċieda li jagħmel sorpriża lil Joe Debono. Sabiħ li tapprezza li erġajt ġejt misluf sena oħra u għal dan Bjorn żar għal għarrieda lil Joe Debono f’għeluq sninu. Din il-laqgħa spontanja tista’ tara fil-filmat li ħejjejna. 

 

Tista’ timmaġina kemm Joe ħa gost b’din il-laqgħa! Inzerta li dakinhar kellu l-appuntament tat-tieni vaċċin tal-Covid-19 u għalhekk kien ftit imfixxkel, imma bis-saħħa ta’ din is-sorpriża beda l-ġurnata bit-tajjeb.  Ara l-filmat hawn taħt;

Other Articles

News

Ara min huma l-preżentaturi ta’ din is-sena u x’ser jiġri minn DAR Bjorn 2!

Ilna ħafna nippreparaw għall-maratona ‘926tofinish’, u issa baqa’ ftit jiem! Din il-maratona ser tkun l-aħħar waħda biex jinġabru l-flus kollha meħtieġa biex tkun tista’ tiġi miftuħa DAR Bjorn il-ġdida.

READ MORE

News

Ara l-intervista: “Dar Bjorn bidlitli ħajti” – Insellmu l-memorja ta’ Ġoġo

Wieħed mill-ewwel għawdxin li ALS Malta bdiet tieħu ħsieb kien John Azzopardi jew kif kien magħruf, Ġoġo. Għawdxi mix-Xewkija li kien dilettant kbir tal-futbol. Ġoġo kellu passjoni kbir fil-politika.

READ MORE

News

Ara l-intervista: Għajnejn Kenneth daru fi dmugħ xħin sar jaf li ser jidħol DAR Bjorn.

L-istorja ta’ Kenneth teħodna meta kellu 28 sena, dak iż-żmien kien qed jistudja l-Amerika.

READ MORE