Stories - ALS Malta

Blog

16 September 2021

Ara min huma l-preżentaturi ta’ din is-sena u x’ser jiġri minn DAR Bjorn 2!

Ilna ħafna nippreparaw għall-maratona ‘926tofinish’, u issa baqa’ ftit jiem! Din il-maratona ser tkun l-aħħar waħda biex jinġabru l-flus kollha meħtieġa biex tkun tista’ tiġi miftuħa DAR Bjorn il-ġdida.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-intervista: “Dar Bjorn bidlitli ħajti” – Insellmu l-memorja ta’ Ġoġo

Wieħed mill-ewwel għawdxin li ALS Malta bdiet tieħu ħsieb kien John Azzopardi jew kif kien magħruf, Ġoġo. Għawdxi mix-Xewkija li kien dilettant kbir tal-futbol. Ġoġo kellu passjoni kbir fil-politika.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-intervista: Għajnejn Kenneth daru fi dmugħ xħin sar jaf li ser jidħol DAR Bjorn.

L-istorja ta’ Kenneth teħodna meta kellu 28 sena, dak iż-żmien kien qed jistudja l-Amerika.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-filmat: Tifel ta’ 3 snin jimbotta lin-nannuh bil-wheelchair f’DAR Bjorn

Minkejja t-tbatija tal-kundizzjoni, f’DAR Bjorn ikun hawn ftit ferħ. Mument gustuż kien meta n-neputi ta’ Charlie narawh jimbotta l-wheelchair tan-nannu tiegħu.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-intervista: Ta’ 5 snin il-ġenituri ta’ Matthew jibdew jaraw tibdiliet drastiċi

Sa meta kellu 5 snin, Matthew kien jgħix bhal kull tifel ieħor. Kien jiġri, l-hena tiegħu jmur jgħum u jagħmel l-affarijiet kollha li tifel ta’ daqsu jħobb jagħmel.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-intervista: It-Tobba jgħidulu li mhux ser jgħix aktar minn 20 sena

Ġina irrakontat l-istorja ta’ binha Clint. Clint kien għad kellu biss 3 snin meta bdew jindunaw li kien qed ibati biex jimxi u jitla’ t-taraġ.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-intervista: Carmen mara bi tbissima li Bjorn kien iqisha bhala nantu

Waħda mill-ewwel residenti f’DAR Bjorn kienet Carmen, mara li kull fejn tmur kienet iġġor it-tbissima unika tagħha.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-intervista: “Kieku m’hawnx DAR Bjorn kienet tkun impossibli għal ħija” – L-Istorja ta’ Manwel

“Kieku m’hawnx din id-dar, kienet tkun ħajja impossibli għal-ħija. Din id-dar tagħtu d-dinjita, qed tagħtih kollox, qed jgħix!” tgħid oħt Manwel. Manwel jiddeskrivi din id-dar bhala post li l-għajnuna issibha faċilment.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-intervista: “Kont qed nipprepara biex naqbeż fil-baħar u f’daqqa waħda…” – L-istorja ta’ Pawlu

Bis-saħħa tad-donazzjoni tiegħek, Bjorn seta' jgħin lil Pawlu jikseb l-għajnuna li kellu bżonn. Nhar il-Ħadd 26 ta’ Settembru għin li Bjorn jiftaħ it-tieni dar.

READ MORE

25 August 2021

Ara l-intervista: Jagħmel vista l-isptar ħabba kanċer fil-ġilda u jgħidulu li għandu kundizzjoni oħra

Robert jemmen li DAR Bjorn hi ta serħan il-moħħ għal ħafna bhalu, “B’DAR Bjorn jien moħħi mistrieħ li hemm min jieħu ħsiebi, għalija dak diġa serħan il-moħħ. X’hemm isbaħ milli tgħin lil ħaddieħor”.

READ MORE

30 June 2021

“We’re going to break a record at DAR Bjorn” – Bjorn Formosa

This weekend at DAR Bjorn, there is going to be a first! The renowned artist, Mark Mallia will be attempting to break a national record.

READ MORE

23 June 2021

Minkejja l-marda tal-ALS, din il-koppja ma tistax ma tiggustahomx

Illum Pawlu u Josephine qed jiċċelebraw l-48 sena tagħhom miżżewġin. Żewġ amorini li jinħabbu daqs li kieku għadhom ser jiżżewġu. Minkejja d-diffikultajiet li l-marda tal-ALS...

READ MORE

22 June 2021

Ara s-sorpriża ta’ Joe Debono f’għeluq sninu

Kien Settembru tas-sena l-oħra (2020), meta Joe Debono tkellem għall-ewwel darba b'mod pubbliku dwar il-marda newreloġika li għandu. Il-pubbliku kien mdorru jara lil Joe Debono bhala komiku u attur.

READ MORE

29 May 2020

L-Istorja ta’ Salvu – Resident f’DAR Bjorn

Salvu Camilleri, ilu jbati mill-ALS mill-2014. Dak iż-żmien Salvu kien imur jimxi u kien iħoss għejja f’idu. Ftit wara Salvu beda jinduna li anke l-idejn l-oħra qed jiġrilha l-istess.

READ MORE

19 May 2020

Covid-19: Kif affetwat lil Bjorn u l-pazjenti l’oħra?

Meta feġġ l-ewwel każ pożittiv hawn Malta, bhal daż-żmien sena kont qiegħed mal-pazjenti ta’ DAR Bjorn u dik kienet l-aħħar darba li ħarġu. Timmaġina tagħmel sena maqful ġo kamra?

READ MORE

Interested in buying an original painting?

malta
whisky
.com

Are you a whisky fan?

e fund raising

Celebrate your event with a noble gesture