Minkejja l-marda tal-ALS, din il-koppja ma tistax ma tiggustahomx - ALS Malta

 Minkejja l-marda tal-ALS, din il-koppja ma tistax ma tiggustahomx

“Bhala infermiera għint lil ħafna nies, issa hemm bżonn lili” – Josephine

Illum jiċċelebraw 49 sena miżżewġin

Meta Bjorn u Maria kienu qed jipreparaw biex jiftħu DAR Bjorn ta’ Ħal Qormi, jsibu ma’ wiċċhom lil Pawlu. Bjorn jirakkonta kif dakinhar Pawlu kien imbikkem u b’dieqa ta’ qalb jitkellem dwar il-marda li ħakmet lil martu Josephine. Pawlu kien sema bil-marda ta’ Bjorn minn fuq Xarabank u ra li din kienet tixbah lil dik ta’ martu. 

 

“Minn hemm kont għedtlu li Josephine kienet ser tkun waħda mill-ewwel residenti f’DAR Bjorn Qormi” jgħid Bjorn. 

 

Josephine, għamlet 40 sena taħdem bhala infermiera u għenet lil ħafna nies. F’intervista li kienet saret ma’ Josephine kienet qalet, “Għint lil ħafna nies u issa hemm bżonn minn jgħin lili”. L-ewwel sintomi li bdiet tħoss Josephine kienu għejja f’idejha tax-xellug u l-forza bdiet tonqsilha. 

 

“Naċċetta r-rigal li ried jagħtini l-bambin. M’hemmx x’tagħmel” tgħid Josephine fuq il-marda tagħha. Marda li ġiegħlitha tkun dipendenti fuq żewġha Pawlu. Josephine kienet tiddeskrivi ruħha bhala tarbija għax daqhekk kienet dipendenti. Din kienet xi ħaġa li psikoloġikament bdiet taffetwa ħafna l-familja u żewġha Pawlu. 

 

Xħin daħlu f’DAR Bjorn, Josephine tistqarr li, “Ġejna u sibna l-barka t’Alla kollha”. F’DAR Bjorn, Josephine sabet min jista’ jieħu ħsibha, min jagħmilha t-terapija meħtieġa, min jitmaha u jara li qiegħda f’saħħitha. Pawlu seta jgawdi lil martu mill-ġdid billi jiġi jżurha u jara li ma jonqosha xejn. 

 

Illum Pawlu u Josephine qed jiċċelebraw l-48 sena tagħhom miżżewġin. Żewġ amorini li jinħabbu daqs li kieku għadhom ser jiżżewġu. Minkejja d-diffikultajiet li l-marda tal-ALS ġabet fuq din il-koppja, xorta jikkomunikaw u jieħdu ħsieb xulxin. 

Bl-eFundraiser li għamilna, tista’ tagħti rigal fl-anniversarju ta’ Josephine u Pawlu u l-flus li jinġabru jmorru kollha b’risq DAR Bjorn, sabiex inkunu nistgħu nkomplu ngħinu persuni bhal Josephine jiksbu l-indipendenza tagħhom u jgħixu ħajja diċenti bl-ALS. 

 

Jew inkella tista’ tibgħat donazzjoni b’SMS fuq 50618936 (€6.99)

jew permezz ta’ BOV Mobile Pay – 79096249

Other Articles

News

Ara min huma l-preżentaturi ta’ din is-sena u x’ser jiġri minn DAR Bjorn 2!

Ilna ħafna nippreparaw għall-maratona ‘926tofinish’, u issa baqa’ ftit jiem! Din il-maratona ser tkun l-aħħar waħda biex jinġabru l-flus kollha meħtieġa biex tkun tista’ tiġi miftuħa DAR Bjorn il-ġdida.

READ MORE

News

Ara l-intervista: “Dar Bjorn bidlitli ħajti” – Insellmu l-memorja ta’ Ġoġo

Wieħed mill-ewwel għawdxin li ALS Malta bdiet tieħu ħsieb kien John Azzopardi jew kif kien magħruf, Ġoġo. Għawdxi mix-Xewkija li kien dilettant kbir tal-futbol. Ġoġo kellu passjoni kbir fil-politika.

READ MORE

News

Ara l-intervista: Għajnejn Kenneth daru fi dmugħ xħin sar jaf li ser jidħol DAR Bjorn.

L-istorja ta’ Kenneth teħodna meta kellu 28 sena, dak iż-żmien kien qed jistudja l-Amerika.

READ MORE