Minkejja l-marda tal-ALS, din il-koppja ma tistax ma tiggustahomx - ALS Malta

 Minkejja l-marda tal-ALS, din il-koppja ma tistax ma tiggustahomx

“Bhala infermiera għint lil ħafna nies, issa hemm bżonn lili” – Josephine

Illum jiċċelebraw 49 sena miżżewġin

Meta Bjorn u Maria kienu qed jipreparaw biex jiftħu DAR Bjorn ta’ Ħal Qormi, jsibu ma’ wiċċhom lil Pawlu. Bjorn jirakkonta kif dakinhar Pawlu kien imbikkem u b’dieqa ta’ qalb jitkellem dwar il-marda li ħakmet lil martu Josephine. Pawlu kien sema bil-marda ta’ Bjorn minn fuq Xarabank u ra li din kienet tixbah lil dik ta’ martu. 

 

“Minn hemm kont għedtlu li Josephine kienet ser tkun waħda mill-ewwel residenti f’DAR Bjorn Qormi” jgħid Bjorn. 

 

Josephine, għamlet 40 sena taħdem bhala infermiera u għenet lil ħafna nies. F’intervista li kienet saret ma’ Josephine kienet qalet, “Għint lil ħafna nies u issa hemm bżonn minn jgħin lili”. L-ewwel sintomi li bdiet tħoss Josephine kienu għejja f’idejha tax-xellug u l-forza bdiet tonqsilha. 

 

“Naċċetta r-rigal li ried jagħtini l-bambin. M’hemmx x’tagħmel” tgħid Josephine fuq il-marda tagħha. Marda li ġiegħlitha tkun dipendenti fuq żewġha Pawlu. Josephine kienet tiddeskrivi ruħha bhala tarbija għax daqhekk kienet dipendenti. Din kienet xi ħaġa li psikoloġikament bdiet taffetwa ħafna l-familja u żewġha Pawlu. 

 

Xħin daħlu f’DAR Bjorn, Josephine tistqarr li, “Ġejna u sibna l-barka t’Alla kollha”. F’DAR Bjorn, Josephine sabet min jista’ jieħu ħsibha, min jagħmilha t-terapija meħtieġa, min jitmaha u jara li qiegħda f’saħħitha. Pawlu seta jgawdi lil martu mill-ġdid billi jiġi jżurha u jara li ma jonqosha xejn. 

 

Illum Pawlu u Josephine qed jiċċelebraw l-48 sena tagħhom miżżewġin. Żewġ amorini li jinħabbu daqs li kieku għadhom ser jiżżewġu. Minkejja d-diffikultajiet li l-marda tal-ALS ġabet fuq din il-koppja, xorta jikkomunikaw u jieħdu ħsieb xulxin. 

Bl-eFundraiser li għamilna, tista’ tagħti rigal fl-anniversarju ta’ Josephine u Pawlu u l-flus li jinġabru jmorru kollha b’risq DAR Bjorn, sabiex inkunu nistgħu nkomplu ngħinu persuni bhal Josephine jiksbu l-indipendenza tagħhom u jgħixu ħajja diċenti bl-ALS. 

 

Jew inkella tista’ tibgħat donazzjoni b’SMS fuq 50618936 (€6.99)

jew permezz ta’ BOV Mobile Pay – 79096249

Other Articles

News

X’rigali tista’ tixtri dan il-Milied! B’mod speċjali lill-persuni b’ALS

Il-Milied daqt magħna u kulħadd ifittex x’rigali se jixtri! Kultant issibha diffiċli tixtri rigal għal ċertu nies speċjalment min għandu l-ALS jew mard newreloġiku simili! Aħna lil Bjorn qatt ma nkunu nafu x’se nagħtuh għall-Birthday u għall-Milied, imma fl-aħħar għamilna lista.

READ MORE

News

Filmat: DAR Bjorn Qormi tiġi ddedikata lil Maria Formosa fil-5 snin anniversarju

Illum kienet ġurnata speċjali għal DAR Bjorn, ir-residenti ta’ din id-dar u l-fundatur Bjorn Formosa. Bħal-lum 5 snin ilu l-ewwel dar għal persuni b’kundizzjonijiet newroloġiċi nfetħet ġewwa Ħal-Qormi grazzi għal Bjorn Formosa ta’ ALS Malta.

READ MORE

News

Filmat: “Ommi kellha bżonn għajnuna 24/7 – xi ħaġa li ma stajniex noffrulha aħna” – Annalise

Tanya, omm ta’ sebgħa, hija persuna altruista għall-aħħar, kwieta u b’karattru tal-ġenn tgħidilna t-tifla tagħha Annalise. Minkejja l-kundizzjoni tal-Parkinson’s xorta waħda żammet karattru sod u beqgħet taħseb fl-oħrajn u minn meta daħlet DAR Bjorn, Tanya tgħidx kemm għamlet ħbieb u saret maħbuba mir-residenti kollha.

READ MORE