Filmat: Ara r-reazzjoni tal-mara ta' Joe Debono u aktar xħin raw din it-tifkira! - ALS Malta

Ħajt f'Ta' Sliema

Ħamsa ser jibqgħu mfakkrin fuq ħajt!

Kulħadd kien ixxukjat bit-tefla ta’ Joe Debono. Kien persuna maħbub minn ħafna. Dejjem bi tbissima u jara kif ser jgħin lil ħaddieħor. Joe Debono u erbgħa oħra ser jibqgħu mfakkrin fuq ħajt ta’ Sliema. 

 

L-ewwel nies li raw dan il-ħajt komplut kienu il-familjari u żewġ pazjenti li jinsabu fuq dan il-ħajt. Ara kif kienet ir-reazzjoni tagħhom billi ssegwi l-filmat;

 

 

Fuq il-ħajt ta’ Sliema, dawn il-persuni ser jibqgħu imfakrin għal parti fundamentali li għandhom f’ALS Malta+; 

  1. Anatole Debono – ex-futboler li ftit snin ilu nduna li għandu l-kundizzjoni tal-MS. Anatole kien parti mill-kampanja ġbir ta’ fondi s-sena l-oħra u ħadem kemm felaħ biex jinġabru fondi għal DAR Bjorn Żebbuġ. 
  2. Robert Bugeja – ex-fireman li ħakmitu l-kundizzjoni tal-ALS. Robert ilu sentejn sħaħ jgħin lil Bjorn biex jinġabru aktar fondi.
  3. Joseph Debono – attur bravissimu u tour leader. Joe kellu l-kundizzjoni tal-ALS u ħakmitu b’rata mgħaġġla ħafna. Beda bl-ewwel sintomi fl-aħħar tal-2019 u s-sena l-oħra għadda għall-ħajja ta’ dejjem xahar wara l-maratona. Joe mill-ewwel beda jgħin lil Bjorn, saħansitra kien sposnorja kamra f’din id-dar! Joe kien preżenti f’żewġ maratona infila u minkejja d-diffikultajiet li kellu, xorta għin kemm felaħ. 
  4. Claire Borg – Claire hija l-iżgħar residenta f’DAR Bjorn li ħallietna. Claire kellha MS u ħallietna f’eta żgħira mmens. Kienet mara ferrieħa u flimkien mal-familja tagħha dejjem tat sapport lil Bjorn u ALS Malta+.
  5. Ġoġo – L-unika wieħed għawdxi f’dan il-ħajt. Ġoġo kien wieħed mill-ewwel persuni li daħlu f’DAR Bjorn Qormi. Ġoġo kellu l-kundizzjoni newreloġika CGD li sfortunatament ħaditlu ħajtu s-sena l-oħra xahar qabel il-maratona ġbir ta’ fondi. 

“Tajjeb li nfakkru lil dawn in-nies li kienu parti fundamentali għall-ALS Malta+” qal Bjorn f’intervista li saritlu. Dawn in-nies jirrapreżentaw il-wiesgħa vasta ta’ persuni li ALS Malta+ tgħin. Din il-fondazzjoni tgħin persuni b’kull tip ta’ mard newreloġiku billi tiprovdi servizzi ta’ fiżjoterapisti, councellors u tgħamir li jgħin il-pazjenti jgħixu fid-djar tagħhom. Dan kollu jsir b’xejn. 

 

B’kollox hu estimat li ALS Malta+ tgħin aktar minn 300 pazjent fid-djar tagħhom ġo Malta u Għawdex. Dan apparti t-13-il pazjent li jgħixu DAR Bjorn Qormi. Aktar tard din is-sena ALS Malta+ ser tkun qed tiftaħ il-bibien tat-tieni DAR Bjorn ġewwa Ħaż-Żebbuġ billi tospita 30 pazjent ieħor. 

 

L-inizjattiva l-ġdida ta’ ALS Malta+ hija DAR Bjorn Respite, dar li ser toffri kenn temporanju lil pazjenti b’mard newreloġiku. Pazjenti li jkollhom bżonn jgħixu taħt saqaf b’kura intesiva għal ftit jiem sakemm il-familjari tagħhom ikollhom bżonn. Għalhekk 25 ta’ Settembru ser issir maratona ġbir ta’ fondi fuq l-istazzjonijiet kollha biex din id-dar isseħħ realta.

 

25.09 – Ser ngħinu aktar…

Ritratti ta’ Johann Caruana

Other Articles